Adana İlinin İsmi Nereden Geliyor?

adana-ilinin-ismi-nereden-geliyor
Adana şehrinin ismi nereden gelmiştir kısaca bahsedecek olursak:
Antikçağ söylencesine göre, Gök Tanrısı Uranus'un iki oğlu 'Adanus' ile 'Sarus', Tarsus halkı ile savaşarak kenti kurdular. Adanus'un adı kenti (Adana), Sarus'un adı da ırmağa verildi (Seyhan, eski adı Saruz).
adana-sehrinin-ismi-nereden-gelmistir-kisaca
Adana ve yöresine, Hitit tabletlerinde 'Kizzuwatna krallığı'nın egemen olduğu ve M.Ö. 1650 yılında Hitit ve Kizziwatna kralları arasında bir antlaşma yapıldığı yazılıdır. Bölge ve kent M.Ö. 16. yüzyılda Hitit federasyonu egemenliğine girdi. Hitit devletinin çökmesinin ardından 'Que' diye anılan 'Çukurova krallığı'na bağlandı. M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında Asur, M.Ö. 6. yüzyılda Pers egemenliğine giren Adana, MÖ 333'te Büyük İskender'in eline geçti. Onun ölümünden sonra Seleukoslara bağlandı. Adana'yı Pompeius Roma topraklarına kattı. Roma, Bizans, kısa süren Selçuklu, Haçlı seferlerinden sonra yörede Ermeni Klikya krallığı kuruldu. Ermeni egemenliğine Memluklar son verdi. O dönemde çok sayıdaki Türkmen boyunun yerleştiği bölge ve kent Türkleşti.
turkiye-haritasinda-adana-nerede
1362' de Ramazanoğlu beyliğinin egemenliği başladı ve bu egemenlik 1517' de Adana ile yöresinin Osmanlılar tarafından alınışına kadar sürdü.
Birinci Dünya Savaşı sonlarında Fransızların işgaline uğrayan kent ve yöre bu durumdan 5 Ocak 1922'de tümüyle kurtuldu. Cumhuriyet' in ilanıyla birlikte il oldu.

Yorum Gönder

0Yorumlar