Etimoloji Nedir?

ETİMOLOJİ, sözcüklerin, tarihsel süreç içerisinde gerek biçim, gerekse anlam bakımından geçirdiği evrimi inceleyen bilim dalı.

Etimoloji, M.Ö. IV. yy'da ortaya çıktı. Yunan ve Latin dil bilimcileri tarafından, bir sözün gösterdiği varlığın gerçeği'nin araştırılması biçiminde sürdürülüyordu. Bunun nedeni, sözcüğün gösterdiği şey ile sözcük arasında doğal bir ilişki olduğuna inanılmasıydı. Ancak insan topluluklarının aynı nesneyi değişik zaman ve yerlerde ayrı sözcüklerle adlandırması bu kanıyı yıktı.

Bugünkü etimoloji çalışmaları, sözcüklerin geçirdiği tarihsel evrimi tüm yönleriyle ele alıp açıklar, farklı anlamlarını yazı dilinde ilk kez ne zaman ve hangi dilde girdiğini ortaya koyar …

Yorum Gönder

0Yorumlar