Deniz Kestanesi Nedir?


DENİZKESTANESİ, denizkestaneleri sınıfından derisi dikenli hayvan. 
Küre ya disk biçimindeki gövdelerinin üzeri birbirine kenetlenmiş kalker plaklardan oluşur. Bu kalker plakların üzerinde eklemli dikenler yer alır. 
Denizkestanesinin alt ve üst kutuplarında anüs ve ağız işlevlerini yerine getiren iki delik bulunur. Anüs tarafındaki beş kalker levhacığın üzerinde bulunan bir delikten yumurta ya da spermler çıkar. Ampul ayaklarla hareket eden deniz kestanesinin iç yapısı oldukça karmaşıktır. Ağız, Aristo feneri denilen kaslardan ve kalkerli kemiklerden yapılmış bir organa bağlı 5 dişten oluşur. Ağzın hemen yanında solungaçlar yer alır. Bağırsak birbirine ters iki kıvrım biçimindedir. Sinir merkezi, ağzın çevresinde çeper zarına bitişik beş köşeli bir halka biçimindedir. Bu halkadan çıkan 5 büyük sinir alt kutupta anüse dek uzanır. 

Denizkestanesi ayrı eşeylidir yumurtalar suda döllendikten sonra bir dizi başkalaşım geçirir. Sığ kıyılardan en derin yerlere dek her yerde kimi zaman kumların içinde kimi zaman sert kayalar arasında yaşar. İri deniz kestanelerinin kabuğu süs eşyaları yapımında kullanılır.

Yorum Gönder

0Yorumlar