Çöp Olarak Attığımız Maddeler ve Doğada Yok Oluş Süreleri 1 - Alüminyum

Atık sadece çevresel bir sorun değil, bunun yanı sıra ekonomik bir kayıp. Avrupa'da, her yıl kişi başına ortalama 481 kg kentsel atık üretiyor. Bizdeyse yıllık kişi başına düşen kentsel katı atık miktarı 390 kg. Ülkemizde kentsel katı atıkların işlenip geri dönüştürülebilmesine dair çalışmalar sürdürülüyor olsa da bu konuda çok geriden geldiğimizi kabul etmeliyiz. Çöp depolama sahalarının sayısı 2003 yılında 15 iken, 2012'de bu sayı 68'e yükseldi. Kentsel katı atığın büyük kısmı ambalaj atıklarından; yani plastik, metal, kompozit, kağıt-karton ve cam atıklardan ibaret. Çevreye büyük zarar veren plastik atıklar tüm çöplerimizin %8,4'ünü oluşturuyor.

Çöp Olarak Attığımız Maddeler ve Doğada Yok Oluş Süreleri

ALÜMİNYUM

DOĞADA YOK OLUŞ SÜRESİ 
ALÜMİNYUM İÇECEK KUTUSU: 200-500 YIL

  • Yerkabuğunda bulunma miktarı %8. Serbest halde nadir bulunan bir materyal olması ve rafine edilmesi zor bir metal oluşu nedeniyle bir zamanlar altından bile değerliydi.
  • Alüminyumun geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşeni. İşlem, metalin eritilmesi esasına dayanıyor ve bu sürecin tamamı, yeni alüminyum üretimine oranla çok daha ekonomik.
  • Geri kazanımı sayesinde, bugüne dek üretilmiş tüm alüminyumun %75'ini hala kullanmaya devam edebiliyoruz.
  • Geri dönüştürülmesi sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanıyor.

Yorum Gönder

0Yorumlar