Akıl Hastalıkları Ne Demektir?

AKIL HASTALIKLARI, beynin yüksek merkezlerinin düşünce, algılama, anlama ve davranışı ile ilgili anormal fonksiyonlarla belirlenen hastalıklara psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalıkları denir.

Akıl hastalıkları eski çağlardan beri bilinmektedir. Hipokrat ve Galen bunların kökenleri üzerinde kuramlar ileri sürmüşlerdir.
Eski çağlarda pek çok uygarlık, akıl hastalarını cadı olarak görmüş, deliliği de şeytan ruhunun insana girmesi olarak belirlemişti.
Asırlarca akıl hastalığı hastaları kötü muamele görmüşler. Cadı diye yakılmışlardır.

Tarihteki ilk akıl hastanelerinden biri 12. yüzyılda kuruldu. Selçukluların Kayseri şifaiyesi ile başlattığı tedavi usulünü Osmanlılar devam ettirdi. Onların kurdukları Darilşifalarinda akıl hastaları tedavi edildi. Ortaçağda bu konuda Türk hekimliği Avrupa'dan ileridir.

Çağdaş anlamdaki ilk tımarhane ise Pinel tarafından 1795 yılında Paris'te kurulmuştur.
Akıl hastalıkları psikoz nevroz ve kişilik bozuklukları şeklinde sınıflandırılır.

Yorum Gönder

0Yorumlar