Ahilik Nedir?


AHİLİK, Ortaçağ'da Anadolu'da kentlerde kurulan Türk esnaf loncası. 
Türkler arasında eskiden beri var olan toplumsal dayanışma düzeninin, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sırasında daha ileri bir düzeyde gerçekleşmesini sağlayan bir ocak niteliği taşıyordu. 
Başlangıçta esnaf arasında üretimi düzenlemek, arttırmak, esnaf arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlamak amacı güdüyordu. Sonraları bir çeşit tarikat halini aldı. 

Bir ara bulundukları yörenin egemenliğini etkiledikleri bilinen ahiler kentlerin korunmasında, eşkıya ve zorbalarla çarpışmada, yoksulları korumada devlete yardımcı olmuşlardır. 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle ahilik zayıflamış ve giderek ortadan kalkmıştır.

Yorum Gönder

0Yorumlar