Türkiye'nin Bazı Yenilebilen Mantar Türleri

Mantar, bitkiler dünyasının çiçeksiz bitkiler dalının talli bitkiler altdalının bir sınıfıdır. Bitkisel yapıları basittir. Gerçek kökleri, gövdeleri ve yaprakları yoktur. Üst üste binmiş iplikçiklerden meydana gelirler.

Mantarlarda klorofil bulunmaz, bundan ötürü havanın karbondioksitini alamazlar, alabildikleri önceden işlenmiş maddelerdir. Yaşayabilmek için canlı ve ölü organizmalara, ya da organik madde bakımından zengin yerlere (ağaç dipleri) bağlanırlar. Canlı organizmalara bağlananlara çürükçül mantarlar denir. Çürüme ve mayalanma mantarları bunlardır. Başka bitkilerle ortak yaşama durumunda olan mantarlar da vardır. Yosunlarla birleşip likenleri verenler bunlardır.

Üremeleri sporlara benzeyen organcıklarla olur; üreme, ya eşeysizdir ya da eşeyli sporlarla olur.

Mantarlar şu gruplara ayrılırlar: Fikomisetler, asklı mantarlar, şapkalı mantarlar, döteromisetler ve cıvık mantarlar. Bu sonuncular amiplerinkine benzeyen özellikler gösterirler.

Yorum Gönder

0Yorumlar