Sosyoloji Nedir?

SOSYOLOJİ, toplumbilim; kişiler arasındaki ilişkileri araştırarak insanların toplu durumda davranışlarını tanımlamak ve açıklamak amacıyla girişilen sistematik çalışmaları konu edinen bilim dalı. Bu tür davranışlar değişik kültürler, toplumlar, yerel toplumlar ve alt gruplar ölçüsünde incelenir.

Sosyoloji küçük ve oldukça ayrı yaşayan toplumları inceleyen antropoloji ve alt-grup davranışları araştıran sosyal psikoloji ile ortak yönlere sahiptir. Çağdaş sosyolojinin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri, sosyal yapıları ve kuruluşları incelemek, sosyal değişikliklerin sebeplerini ve etkilerini araştırmaktır. Bu bakımdan sosyoloji, iktisat ve siyasetle yakından ilgili olmak durumundadır.

Sosyoloji, deneysel bilimlerin araştırma yöntemleri ile yalnızca düşünerek bulma geleneği arasında döner durur. Çünkü konular karmaşıktır. Toplumsal değişmelerin siyasal sonuçları vardır. Bu nedenle amaçlar ve yöntemlerle ilgili sorunlar bir çözüme ulaşmamıştır. Bununla birlikte her düzeydeki tüm toplumlarda baskı yapan problemlerin varlığı şüphe götürmez. Bu toplumsal kavramlar için de geçerlidir.
Çağdaş sosyolojinin iki büyük öncüsü Emile Durkheim ve Max Weber'dir. Antropolog Bronislaw Malinowski ve Alfred Radcliffe-Brown adlı bilginler de sosyolojinin gelişmesini büyük ölçüde etkilediler. 2. Dünya Savaşı sonrasının en etkin sosyologları arasında ABD'de William Summer ve George Mead gibi öncüler yer alır.

Yorum Gönder

0Yorumlar