Manyetik Fırtınalar Nedir?

Güneş sistemini hepimiz biliyoruz; kendi ekseni etrafında dönen bir güneş çevresinde ve kendi ekseni etrafında dönerek hareket eden gezegenler ve gezegenler arası boşluk.


Güneş 1390000 km çapında H (hidrojen) ve He (helyum)dan oluşur sıcaklığı merkezinde 20 milyon dereceden fazla ve yarattığı manyetik alan sayesinde gezegenler çevresinde belli yörüngelerde dönerler. Güneşte meydana gelen yüksek enerjili tepkimeler sonucunda çok büyük patlamalar oluşur.Güneş patlamaları 2 milyon megatonluk bir bombanın patlamasına eşdegerdir. Kimi zaman koronal kütle atımı, kimi zaman da güneş yüzeyinden uzakta manyetik alanın taşıdığı bulutsu bir görünüme sahip güneş maddesinin (prominanslar) aktifleşmesiyle plazma şeklinde güneş maddesi atılır. Bu patlamalar sonucunda yüksek enerjili plazma, güneşin 1 milyon km kadar uzakta olan taç katmanına karda ulaşır. burada H ve He atomları elektronlarını tamamen kaybetmştir, ve sadece protonlar bulunur...

Taç katman güneşin görünür ışık saçan fotosferinden daha sıcaktır. Taç katmandan fırlatılan çok yüksek enerjiye sahip güneş rüzgârları yapısı gereği elektriği çok iyi iletir. Bu da güneşin manyetik alanının çok uzaklara yayılmasını sağlar. Buda gezenler arasında boşluk değil yüksek enerjili parçacıklardan oluştuğunu gösterir. Öyleyse gezegenler boşlukta değil akışkan plazma içinde hareket etmektedir. Atomda meydana gelen olayların gezegenlerde de meydana geldiğini biliyoruz. Güneşi çekirdek(nükleus) güneş çevresinde ki gezegenleri de elektron olarak düşünecek olursak, Güneş Sistemine atom diyebiliriz, güneş sistemi sabit durmadığı ve 69000 km hızla lyra yıldız sistemine doğru hareket ettiği için evreni;çok sayıda atomdan oluşan akışkan bir madde olarak görebiliriz.

Yüksek enerjili parçacıklardan oluşan güneş rüzgarları dünya doğru hareket ettiğinde;dünyanın koruyucu zırhı olarak nitelendire bileceğimiz manyetosferle karşılaşır.manyetosfer mıknatısta olduğu gibi ,güney kutbundan çıkan manyetik alan çizgilerinin kuzey kutbuna girmesi ş eklinde gerçekleşir.dolayısıyla manyetosfere gelen yüksek enerjili ionize olmuş parçacıklar spin çizerekgüneyden kuzeye doğru hareket ederler.Güneş lekelerinin ve patlamalarının arttığı zamanlarda oluşan çok yüksek enerjili güneş rüzgarları manyetosfere uyguladığı basınçla manyetosferle dünya arası mesafenin azalmasına neden olur.Dünyanın güneş görmeyen bölümünde manyetik alan (U) biçiminde diğer gezegenlere doğru uzanır.Manyetosferin şekli sadece güneşin manyetik alanına bağlı değil diğer gezegenlerin çekim kuvvetine de bağlıdır.Magnetosferin güneş rüzgarlarına karşı gösterdiği tepki dünyada magnetik fırtına olarak gözlenir.

Yorum Gönder

0Yorumlar