Kitap Tanıtımı: 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem

50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem

Osman Gürel, Alâeddin Şenel, E. Zeynep Güler, Ender Helvacıoğlu, Funda Karapehlivan Şenel, Hasan Aydın, İsmihan Yusubov, Kerem Cankoçak, Korkut Boratav, Müjgan Tez, Onur Hamzaoğlu ve Yaman Örs yanıtladı…

Bilgi nedir? Bilimsel bilgi hangi “gerçeklik”, hangi “gerçek” anlayışıyla edinilir? 
Bilimsel yöntem ile “araştırma teknikleri” arasındaki farklar nelerdir? Sosyolojide karma yöntem nedir? Bilim felsefesi açısından bilimde önermelerin yanlışlanması ve yöntem üzerine neler söylenebilir? 
Dinsel ve metafizik düşünüşte, matematiğin kullanılması ile bilimsel inceleme ve araştırmalarda kullanılması arasında, ne gibi yöntem bilimsel anlayış farkları bulunmaktadır? Gerçekliğin istatistiklerle doğru yansıtılması ile gene istatistiklerle çarpık yansıtılması olasılıkları nasıl açıklanabilir? Doğa bilimleri, araştırma yöntem bulgularının farklılıkları göz önüne alınarak nasıl sınıflandırılabilir? 
Kuramsal fizikte “belirsizlik” ve “görelilik” durumları, gerçekliğin algılanış farkına göre kişiden kişiye değişeceği anlamına gelir mi? 

Doğa bilimleri – sosyal bilimler ayrışması hangi gereksinimlere yanıt olarak, ne zaman gerçekleştirildi? Coğrafya, psikoloji ve hukuk birer sosyal bilim disiplini sayılır mı? Tarih biliminin onu öteki toplum bilimlerinden ayıran başlıca özellikleri nelerdir? Toplum bilimlerinde herhangi bir devrimden söz edilebilir mi? 

Yorum Gönder

0Yorumlar