Histeri Nedir?

Histeri, bilinçdışı duygusal bunalımların çarpıcı bedensel hareketlerle kendini fark ettiren çok özel bir psikolojik rahatsızlıktır.

Hastalığa histeri denmesinin sebebi ise, rahatsızlığın kaynağının döl yatağı (histera) olduğunun düşünülmesiydi.

Histeri ortaya çıkışının sebepleri 2 türlü olabilir:
Birincisi, özel bir patolojik zemin ya da patolojik kişilik,
İkincisi, bedensel problemler...

Histerik kişiliğe sahip olanların belirgin özelliği, telkine yatkın olmalarıdır. Ayrıca son derece samimi halleri vardır, çünkü her zaman oyun oynayan bir aktör gibidirler. Karşısındaki kişiyi üzmek ve hoşnutsuz etmekten çekinir ve davranışını karşısındakine göre ayarlar. Kişiliği tam olarak oluşmamıştır, tutarsızdır. Aşırı çarpıcı davranışlar histerinin bir diğer egemen özelliğidir. Oysa gerçekte içe dönük ve ben merkezci bir kişilik taşır.

Histerinin, erkeklere oranla kadınlarda daha fazla rastlandığı görülmüştür. Çok çeşitli olan belirtileri, vücudun tüm hareketinin durması (örneğin felç) biçiminde olduğu gibi tam bir coşku biçiminde de (sinir bunalımları, çılgınlıklar) olabilir. Dr.Babinski ve çalışma arkadaşlarının araştırmaları sonucu histerinin bedensel değil, psikolojik bir hastalık olduğu saptanmıştır.

Yorum Gönder

0Yorumlar