Grafoloji Nedir?

GRAFOLOJİ, el yazısını inceleyip sonuçlar çıkaran bilgi dalı.
El yazısının incelenmesi ve bundan sonuç çıkarılması, insanın kişiliğini belirtmede bir unsur olarak kabul edilmekteydi. Psikolojinin gelişmesiyle el yazısının incelenmesi daha bilimsel açıdan ele alındı.
Kişilerin düşünce ve duygularını anlatmak için girişilen yazmak eylemi, kişinin o an içinde bulunduğu durumu yansıtabilir. Çünkü yazmak otomatik bir kas-sinir olgusudur. Buradan hareketle yazının insan kişiliğini kısmen yansıttığı kabul edilir. Ancak bunu abartmakta yanlıştır.

El yazılarının tanınmasında kullanılan evrensel yöntemde yazı; hız, basınç, yön, boyut, süreklilik, biçim ve düzen yönünden incelenip sınıflandırılır. Bu sınıflamalar sonucu yazıyı yazan bir kişilik sınıfına yerleştirilir.
Ayrıca aynı kişi tarafından yazılmış olmasından kuşkulanılan iki ayrı yazının tanınmasında da grafoloji yöntemlerine başvurulur. Bu bakımdan grafolojinin hukukta önemli bir yeri vardır.

Yorum Gönder

0Yorumlar