Astroloji Nedir? Tarihçesi

Astroloji, Gökyüzünü inceleyerek gelecek hakkında tahminlerde bulunma sanatı ve bilimidir.
Astroloji eski Mezopotamya'da kentlerin ve yöneticilerinin geleceklerini bilmek amacıyla kullanılıyordu, daha sonra eski Yunan'da astroloji toplum bireylerinin geleceklerini bilme sanatı haline dönmüştü. Kusursuz takvimler hazırlama arzusuyla astroloji çalışmaları sonunda astronomi doğmasına ve on yedinci yüz yıla kadar olan gelişmesine yardımcı olmuştur.


Astroloji en çok Grek-Roma dünyasında etkili olmuştur. Kilisenin karşı çıkması sonucu olarak bir süre eski önemini kaybetmiş, Rönesans döneminde tekrar önem kazanmıştır. 17. yüzyıldan sonra önemini kaybetmesine karşılık yer yer günümüze kadar önemini kaybetmemiştir.

Astroloji biliminde, kişinin doğumu anındaki yıldız ve gezegenlerin Zodiyak'ın 12 bölümüne göre olan konumu çok önemlidir.

Yorum Gönder

0Yorumlar