Aşk Tanrısı Eros Kimdir?

Eros, Yunan mitolojisindeki en eski kaynaklı söylencelerde adı geçen aşk, cinsellik ve birleşme tanrısı.
Hesiodos, Khanos'tan (boşluk) sonra Eros'un yaratıldığını söyler. Kimi söylencelerde ise Ares ile Aphrodite'in oğlu olarak anılır. Değişik zaman ve yerlerde Eros çok farklı özelliklerle yansıtılmışsa da, hemen hepsinde Aphrodite ile birlikte görünür.

Eski Yunan'dan Roma'ya Amor adıyla geçen ve klasik sanatlara esin kaynağı olan Eros, giderek alaycı, haylaz bir oğlan çocuğu gibi düşünülmüş ve elindeki ok simgesi olmuştur.

Yorum Gönder

0Yorumlar