TARİHİ NİĞDE KENTİ

Kentin tarihi merkezi, bugün Alâeddin Tepesi olarak bilinen yer olan Alâeddin ilçesinde konuşlanmıştır. Bu tepede hisar, Alâeddin ve Rahmaniye Camileri, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Kapalıçarşısı, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Yunan kiliseleri gibi önemli anıtsal yapılar yer alır. Alâeddin Camii iç hisarın güney kısmında yer alır ve 1223 yılında inşa edilmiştir. Cami, orijinal biçemlerinde Klasik Selçuk cami mimarisinin tüm niteliklerini içerir. Caminin tamamen geometrik bir süsleme düzenine sahip olması Anadolu’nun ilk taş süsleme örneklerini temsil etmesi bakımından oldukça önemlidir.

Doğu Kapı’daki yıldız şeklindeki geometrik desen Selçuklu Mimarisi süslemesinin ilk örneklerini yansıtmaktadır. Camideki zengin kaplama sistemli mukarnasın üzerine yerleştirilmiş düz tonoz camiden önce inşa edilmiş hiçbir yapıda görülmemektedir. Mukarnastaki düz tonozun ve minberın üst eşiğinde yer alan motifler üzerindeki kökboya süslemeler ilk kez bu yapıda görülür. Niğde Hisarı’nın güneybatısında yer alan Sungur Bey Camii 1335 yılında inşa edilir. Caminin kapısında kündekari ve kakma tekniği birlikte kullanılmıştır. Kapı kanatlarında kullanılan kakma tekniği ilk kez Sungur Bey Camii’nde görülür ve sedef kakmalı minbarı türünün ilk örneklerindendir. Cami, Anadolu Selçuklu sanatının yanı sıra Gotik sanatın bazı özelliklerini de taşır.

Yorum Gönder

0Yorumlar