Sigaranın Kısa Tarihi

Sigara, kıyılmış tütünün ince kağıtla silindir biçiminde sanılarak içilecek biçime gelen hali.
Sözcük Orta Amerika yerlilerinin dilindeki cigarodan gelir. 1830'larda ortaya çıkan sigara başlangıçta elle sarılıyordu. 1860'lardan başlayarak sigara yapan makineler geliştirildi.

Osmanlı Devleti 1864’de sigara yapma imtiyazını bir Fransız şirketine verdi. Bu imtiyaz 1923'e kadar sürdü. Cumhuriyet döneminde 1930'da çıkarılan 1701 sayılı yasayla tütün tekeli kuruldu.

Sigara sanayisi tümden devlet tarafından kurulup geliştirildi. 1983'te Türkiye'de 89 bin tonu filtreli, 53 bin tonu filtresiz olmak üzere toplam 142 bin ton sigara üretildi. Yasalarda özel sektörün de sigara üretimi yapabilmesini olanaklı kılan düzenlemelere gidildi.

Yorum Gönder

0Yorumlar