(Kök) Türk Harfli Yazıtların İzinde Cengiz Alyılmaz - Kitap Tanıtımı

(Kök)Türk Harfli Yazıtların İzinde

(Kök)Türk Harfli Yazıtların izinde Cengiz Alyılmaz KaraM Yayınları

Orhun Barki Yazıtları, ülkemizde Orta Asya'da yer alan Türk eserleri arasında en tanınmış olanı. Bu yazıtların önemli sayılmasının en büyük nedenlerinden biri de, kendine özgü doğasıyla uzmanların incelediği alfabesi kuşkusuz. Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinin ardından Orta Asya ve Türkiye arasında yaşanan bilgi akışı gösterdi ki, aslında Türkiye'de bilmediğimiz, henüz tanımadığımız pek çok arkeolojik kalıntı ve tarihi eser, toprak üstünde ve toprak altında gün ışığına çıkarılmayı ve incelenmeyi bekliyor. Cengiz Alyılmaz, bu kitabında Asya'nın ve Türklerin tarihine bakışımızda yeni açılımlar sağlıyor. 
Rus Bilimler Akademisi'nden Dimitri Vasilyev, kitaba yazdığı önsözde şöyle diyor: 
"Alyılmaz, son on yıldan beri eski Türk yazıtlarını elektronik ortama aktarmakta ve bu yazıtların epigrafik belgelemelerini dijital fotogrametri tekniğiyle gerçekleştirmektedir." 
Alyılmaz'ın kullandığı bu yöntemle yazıtların yalnızca paleografik değil, kültürel, tarihsel hatta sanat tarihsel yönleri de araştırmacıların önüne konabiliyor.

Paleografi'nin yanında, tarihe, arkeolojiye ve kültürel antropolojiye ilgi duyanların beğenerek okuyacağı bir kitap.

Yorum Gönder

0Yorumlar