Kaşgarlı Mahmud’un “Türk Dünyası” Haritası

Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lûgati’t-Türk Adlı Eserinde Yer Alan “Türk Dünyası” Haritası.

Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lûgati’t-Türk Adlı Eserinde Yer Alan “Türk Dünyası” Haritası

Yorum Gönder

0Yorumlar