Kağıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi - Kitap Tanıtımı

Kağıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi

Yazar: Prof. Dr. Zeki Tez Yayınevi: Doruk Yayınları Basım Tarihi: Ekim 2008

İnsanlığın sözel bir dünyadan yazılı dünyaya geçişi, uygarlığın ilk belirtilerini de taşır gündelik yaşama. Bu bir keşif yolculuğudur. Ucu insanların birbirleriyle anlaşmalarını kalıcı, yaygın, etkin kılmaya varır. Toprağın işlenmesi nasıl ki tarımı geliştirip ticaretin önünü açıyorsa yazı da başka keşiflere kapı aralıyor. Çin'de keşfedilen kağıdın, yazının taşıyıcı nesnesi olarak varlığını hissettirmesi giderek matbaanın buluşunu da ortaya çıkarır. 

Prof. Dr. Zeki Tez, "Kâğıdın ve Matbaanin kültürel Tarihi"'nde, art arda sonrasında da iç içe gelişen yazı-kâğıt-matbaa üçleminin serüvenini anlatıyor. Kağıdın ortaya çıkışı, yazı taşıyıcıları, Çin'de keşfedilen kâğıdın Araplar aracılığıyla Batı'ya, Magrib ve Endülüs İspanyasına yayılması, oluşumu ve kullanım alanları, gezindiği coğrafyalar, üretim teknikleri, kullanılan malzemeler, imalathaneler... 

Diğer yandan da yazının tarihsel seyrini ele alıyor. Yaşayan dillerden yazılı/yazısız dillere, kil tabletlerden çivi yazısına, hat sanatından kitap yazımına uzanan bir seyirde matbaanın bulunuşuna ve baskı tekniklerine değiniyor. Karşımıza çıkardığı birikimde insanlığın yazılı dünyasının arka planını gösteriyor.

Yorum Gönder

0Yorumlar