İlginç Jeolojik Oluşumlar: Taş Ormanı, Çin

Çin’in Yunnan eyaletindeki Taş Ormanı, 300 km2 'nin üzerinde bir alan kaplıyor. 


Araştırmacılar Taş Ormanı’nın bulunduğu bölgenin yaklaşık 270 milyon yıl önce sığ deniz olduğunu, zaman içinde bölgeyi kaplayan kumtaşı tabakalarının üzerine kireçtaşı tabakalarının çökeldiğini belirtiyor.

Bölgenin tektonik hareketler sonucunda yükselmesiyle birlikte kireçtaşları rüzgâr ve akarsuların da aşındırmasıyla günümüzdeki görünümlerini almış. Yerden fışkırmış gibi görünen kireçtaşları ağaçları andırdığından bölgeye Taş Ormanı adı verilmiş.

Yorum Gönder

0Yorumlar