Dünyanın Uydusu; "Ay"


Yeryüzünün tek doğal uydusu Ay'ın Dünya'ya uzaklığı 384.400 km'dir. 

Ay'ın çapı 3476 km, kütlesi ise Yer kütlesinin 0,0123'ü (yaklaşık 1/82'bi) kadardır. Bu sebeple Ay-çekimi, Yerçekiminden küçük, yaklaşık 1/6'sı kadardır. Yerde ağırlığı 90 kg. olan bir kişinin Aydaki ağırlığı ancak 15 kg. olur. Ay'ın kendi çevresinde dönme süresi 27.322 gündür. Bu sebeple Ay'ın Yer'e doğru hep aynı yüzü dönüktür.

Ay'ın yüzeyi kraterlerle kaplıdır. 

Bundan başka eni boyu bir kaç kilometre olan büyük çukurlar, büyük düzlükler, Ay dağları vardır. Uzay araştırmaları sonucunda Ay'daki küçük kraterleri Ay'a düşen meteorlar ortaya çıkartmışlardır, büyük kraterler ise eski volkanlardır. Ay dağları, geniş kraterlerin yaydığı parlak ışıklar vardır. Bunlara ek olarak sıcak lekeler bulunur. Parlak ışıklar gönde. ren büyük-geniş kraterlerle ilgili olan bu lekeler, güneşli zamanlarda çevredeki kayalardan daha soğuk, güneşsiz dönemlerde çevredeki kayalardan daha sıcaktır.

Ay, Yerin uydusu Ay'ın devirli olarak yinelenen evrelerinden kaynaklanmış 29.531 gün zaman süresi. Buna sinodal ay-kavuşum ayı ya da Arabi ay denir. Recep, Şaban, Ramazan gibi Arabi aylar sırasıyla 29-30 olarak hesaplanır. Yerden bakıldığı zaman, Ay'ın bir sabit yıldız ile ardaşık iki kez üst üste gelmesi arasında geçen 27.34 gün zamana sideral (dönencel) ay denir. Ay'ın çıkma düğümünden iki ardaşık 27.2122 gün geçişi ise drakom ay (düğüm ayı) denir. Ay ise Güney yılının 1/12'sine eşit zaman dilimidir. Süresi 30.439 gündür. Takvimlerde Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde sıralanan ayların süreleri 28 gün ile 31 gün arasında değişir. Bazı durumlarda bir ay dört hafta, yani 28 gün olarak hesaplanır.

Yorum Gönder

0Yorumlar