Doğa Bilimleri Nelerdir?


DOĞA BİLİMLERİ, doğal bilimler, doğayı oluşturan tüm maddeler (canlı, cansız) ile enerjilerin niteliklerini, niceliklerini ve karşılıklı ilişkilerini, dönüşümlerini inceleyen bilimler topluluğu.

İnsanlık bilgileri (humanite) ve Sosyal Bilimler yanında üçüncü büyük bilimler grubunu meydana getirir. Doğa bilimleri araştırma ve incelemelerinin tüm çalışmalarında Bilimsel Yöntem uygulanır.

Astronomi, Biyoloji, Fizik, Jeoloji, Kimya, Meteoroloji, Mineraloji (Mineraller) ve Tıp doğa bilimleri arasında yer alırlar.

Yorum Gönder

0Yorumlar