Admete: Mitoloji Sözlüğü

Admete 

Bir Samos (Sisam) efsanesine göre, Perseus soyundan olan Admete Argos'ta tanrıça Hera tapınağının rahibesiymiş.

Elli sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası Eurystheus ölünce Argos'tan kaçmak zorunda kalmış. Tanrıçanın heykelini yanına alarak Sisam adasına sığınmış.

Bir süre sonra Argos'luların parayla tuttukları korsanlar Hera heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama gemiye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle Samos'ta kalmak istediğini belli etmiş. Samos Hera'sı diye anılan ünlü bir heykel İlkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır.
Sisamlılar Hera ve Admete adına yılda bir bayram yaparlardı.

Yorum Gönder

0Yorumlar