Abas: Mitoloji Sözlüğü

Abas

  • (1) İlyada'da adı geçen Abant'lar boyuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa'nun oğlu. 

  • (2) Aigyptos oğulları amcaları Danaos'un kızlarıyla zorla evlenince, gerdeğe girdikleri gece kanları tarafından öldürülürler. Yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirger, ikisinin birleşmesinden Abas adlı bir erkek çocuk doğar (Tab. 10). Abas Argos'ta kral olur, evlenerek Akrisios'la Proitos'u meydana getirir. Akrisios'tan Danae, Danae'den Perseus doğar.

Yorum Gönder

0Yorumlar